Promotic

GetItems - metoda obiektu PmForm

Opis:
Zwraca tablicę Pmf obiektów.
Składnia:
Object GetItems(String sFilterType, [String vFilterValue])
Parametry:
sFilterType(String) Typ wejściopwego filtra metody.
"All" - Wszystkie Pmf obiekty
"IdBegin" - Wszystkie Pmf obiekty, których nazwa Id rozpoczyna się wartością określoną w parametrze vFilterValue
"IdSub" - Wszystkie Pmf obiekty, których nazwa Id zawiera wartość określoną w parametrze vFilterValue
vFilterValue[opcjonalne] (String) Określona wartość filtra metody.
Wartość zwrotna:
Zwraca tablicę Pmf obiektów lub pustą tablicę przy błędzie.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmForm.GetItem (metoda)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aItems = oForm.GetItems("All");

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.