Promotic

GetItems - metoda obiektu PmfLayout

Opis:
Zwraca tablicę Pmf obiektów.
Składnia:
Object GetItems(String sFilterType, [String vFilterValue])
Parametry:
sFilterType(String) typ wejściowego filtra metody.
"All" - wszystkie Pmf obiekty
"IdBegin" - wszystkie Pmf obiekty, które w nazwie Id rozpoczynają się warością określoną w parametrze vFilterValue
"IdSub" - wszystkie Pmf obiekty, które w nazwie Id posiadają wartość określoną w parametrze vFilterValue
vFilterValue[opcjonalne] (String) określona wartość filtra metody.
Wartość zwrotna:
Zwraca tablicę Pmf obiektów lub pustą tablicę podczas wystąpienia błędu.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aItems = oLayout.GetItems("All");

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.