Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItem - metoda obiektu PmfLayout

Opis:
Zwraca Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza).
Składnia:
Object GetItem(String sId, [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Identyfikator Pmf obiektu. Wartość została określona w parametrze sType podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem.
nAttr[opcjonalne] (Long) Umożliwia zmianę zachowania metody.
0 (domyślnie) - zachowanie standardowe.
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Wartość zwrotna:
Zwraca Pmf obiekt, który przedstawia pozycję formularza.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oLayout.GetItem(sId);

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice