Promotic

Subtype - właściwość obiektu PmfLayout

Opis:
Określa, czy wzłobione obiekty zostaną usszeregowane pionowo lub poziomo.
Składnia:
String Subtype
Wartości:
vert (domyślnie) - Pmf obiekty będą pionowo pod sobą.
horz - Pmf obiekty będą poziomo obok siebie.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Wytworzy:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oLayout = oForm.CreateItem("layout", "Lay1", null, "Subtype:horz;");
var sSubtype = oLayout.Subtype;   // Odczyt z właściwości
oLayout.Subtype = "horz";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.