Promotic

RemoveItem - metoda obiektu PmfLayout

Opis:
Usunie Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza).
Składnia:
Empty RemoveItem(String sId)
Parametry:
sId(String) Identyfikator Pmf obiektu. Wartość została określona w parametrze sType podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oLayout.RemoveItem(sId);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.