Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Subtype - vlastnost objektu PmfLayout

Popis:
Určuje, zda vnořené objekty budou uspořádány svisle nebo vodorovně.
Syntaxe:
String Subtype
Hodnoty:
vert (přednastaveno) - Pmf objekty budou svisle pod sebou.
horz - Pmf objekty budou vodorovně vedle sebe.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Vytvoří:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oLayout = oForm.CreateItem("layout", "Lay1", null, "Subtype:horz;");
var sSubtype = oLayout.Subtype;  //Čtení hodnoty
oLayout.Subtype = "horz";  //Zápis hodnoty

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice