Promotic

SysButtons - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Wybór przycisków systemowych po prawej w przeglądarce formularza.
Składnia:
String SysButtons
Wartości:
Wartości "auto" oraz "" należy okraślać samodzielnie i nie można ich łączyć z resztą. Resztę wartości można łączyć (separatorem jest przecinek) - to znaczy, że wszystkie określone przyciski będą widoczne.
"auto" (domyślnie) - Przyciski systemowe zostaną wybrane automatycznie według tego w czym jest formularz przeglądany.
- Jeżeli jest przeglądany w samodzielnym oknie, wtedy jest to zgodne z opcją "ok,cancel".
- Jeżeli jest przeglądany w obiekcie PmaWorkspace lub w obiekcie PmgFrame, wtedy jest to zgodne z opcja "" (tzn. przyciski systemowe nie są widoczne).
"" - Żadne przyciski systemowe nie są widoczne.
"ok" - Widoczny przycisk: OK.
Po naciśnięciu tego przycisku najpierw zostanie sprawdzone, czy wartości w konfiguratorze są poprawne (np. czy wartość nie została określona poza limitami - patrz właściwość Min, właściwość Max, itd.). Jeżeli są poprawne, wtedy zostanie zamknięta przeglądarka z wartością: oSystem.CloseReason = "ok".
"cancel" - Widoczny przycisk: Cofnij.
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "cancel".
"close" - Widoczny przycisk: Zamknij.
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "close".
"yes" - Widoczny przycisk: Tak.
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "yes".
"no" - Widoczny przycisk: Nie.
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "no".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Podczas zamknięcia przeglądarki zostanie wywołana akcja oExtra.onClose, w której można stwierdzić powód zakończenia przy pomocy właściwości oSystem.CloseReason.
Jeżeli przeglądarka zostanie zamknięta w inny sposób aniżeli przy pomocy systemowego przycisku (klawiszem Esc lub zamknięciem okna w nagłówku okna), wtedy zostanie zamknięta z wartością: oSystem.CloseReason = "".
Patrz również:
- PmForm.SysLayoutPos (właściwość)
- PmForm.Close (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oForm.SysButtons = "ok,cancel";   // Zapis do właściwości
var sSysButtons = oForm.SysButtons;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.