Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SysButtons - wlaściwość obiektu PmForm

Opis:
Wybór przycisków systemowych po prawej w przeglądarce formularza.
Składnia:
SysButtons As String
Wołanie:
oForm.SysButtons = "ok,cancel"
Wartości:
Wartości "auto" oraz "" należy okraślać samodzielnie i nie można ich łączyć z resztą. Resztę wartości można łączyć (separatorem jest przecinek) i oznacza to, iż wszystkie określone przyciski będą widoczne.
"auto" (domyślnie) - Przyciski systemowe zostaną wybrane automatycznie wg tego w czym jest formularz przeglądany.
- Jeżeli jest przeglądany w samodzielnym oknie, wtedy jest to zgodne z opcją "ok,cancel".
- Jeżeli jest przeglądany w ramach obiektu PmWorkspace lub w lemencie graficznym PmiWFrame, wtedy jest to zgodne z opcją "" (tzn. przyciski systemowe nie są widoczne).
"" - Żadne przyciski systemowe nie są widoczne.
"ok" - Widoczny przycisk: OK. Po naciśnięciu tego przycisku najpierw zostanie sprawdzone, czy wartości w konfiguratorze są poprawne (np. czy wartość nie została określona poza limitami - patrz właściwość Min, Max, itd.). Jeżeli są poprawne, wtedy zostanie zamknięta przeglądarka z wartością: oSystem.CloseReason = "ok".
"cancel" - Widoczny przycisk: Cofnij. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "cancel".
"close" - Widoczny przycisk: Zamknij. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "close".
"yes" - Widoczny przycisk: Tak. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "yes".
"no" - Widoczny przycisk: Nie. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie zamknięta przeglądarka (bez kontroli) z wartością: oSystem.CloseReason = "no".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

 
Podczas zamknięcia przeglądarki zostanie wywołana akcja oExtra.onClose, w której można stwierdzić powód zakończenia przy pomocy właściwości oSystem.CloseReason.

Jeżeli przeglądarka zostanie zamknięta w inny sposób aniżeli przy pomocy systemowego przycisku (klawiszem Esc lub zamknięciem okna z paska), wtedy zostanie zamknięta z wartością: oSystem.CloseReason = "".

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice