Promotic

SysButtons - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Výběr systémových tlačítek vpravo v prohlížeči formuláře.
Syntaxe:
String SysButtons
Hodnoty:
Hodnoty "auto" a "" se zadávají samostatně a nelze je spojovat s ostatními. Ostatní hodnoty lze spojovat (oddělovač je čárka) - to znamená, že všechny uvedené tlačítka se zobrazí.
"auto" (přednastaveno) - Systémové tlačítka budou zvolena automaticky podle toho v čem je formulář prohlížen.
- Pokud je prohlížen v samostatném okně, pak je to stejné jako volba "ok,cancel".
- Pokud je prohlížen v objektu PmaWorkspace nebo v objektu PmgFrame, pak je to stejné jako volba "" (tzn. systémová tlačítka nejsou zobrazena).
"" - Žádná systémová tlačítka nejsou zobrazena.
"ok" - Je zobrazeno tlačítko: OK.
Po stisknutí tohoto tlačítka se nejprve zkontroluje, zda hodnoty v konfigurátoru jsou v pořádku (např. zda není zadaná hodnota mimo mez - viz vlastnost Min, vlastnost Max, atd.). Pokud jsou v pořádku, pak se zavře prohlížeč s hodnotou: oSystem.CloseReason = "ok".
"cancel" - Je zobrazeno tlačítko: Storno.
Po stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "cancel".
"close" - Je zobrazeno tlačítko: Zavřít.
Po stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "close".
"yes" - Je zobrazeno tlačítko: Ano.
Po stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "yes".
"no" - Je zobrazeno tlačítko: Ne.
Po stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "no".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Při zavření prohlížeče se vyvolá akce oExtra.onClose, ve které lze zjistit důvod ukončení pomocí vlastnosti oSystem.CloseReason.
Pokud prohlížeč se zavře jinak než systémovým tlačítkem (klávesou Esc nebo zavřením okna v záhlaví okna), pak se zavře s hodnotou: oSystem.CloseReason = "".
Viz také:
- PmForm.SysLayoutPos (vlastnost)
- PmForm.Close (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.SysButtons = "ok,cancel";   // Zápis do vlastnosti
var sSysButtons = oForm.SysButtons;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.