Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SysButtons - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Volba systémových tlačítek vpravo v prohlížeči formuláře.
Syntaxe:
SysButtons As String
Volání:
oForm.SysButtons = "ok,cancel"
Hodnoty:
Hodnoty "auto" a "" se zadávají samostatně a nelze je spojovat s ostatními. Ostatní hodnoty lze spojovat (oddělovač je čárka) a znamená to, že všechny uvedené tlačítka se zobrazí.
"auto" (přednastaveno) - Systémové tlačítka budou zvolena automaticky podle toho v čem je formulář prohlížen.
- Pokud je prohlížen v samostatném okně, pak je to stejné jako volba "ok,cancel".
- Pokud je prohlížen v rámci objektu PmWorkspace nebo v grafickém prvku PmiWFrame, pak je to stejné jako volba "" (tzn. systémová tlačítka nejsou zobrazena).
"" - Žádná systémová tlačítka nejsou zobrazena.
"ok" - Je zobrazeno tlačítko: OK. Při stisknutí tohoto tlačítka se nejdřív zkontroluje, zda hodnoty v konfigurátoru jsou v pořádku (např. zda není zadaná hodnota mimo mez - viz vlastnost Min, Max, atd.). Pokud jsou v pořádku, pak se zavře prohlížeč s hodnotou: oSystem.CloseReason = "ok".
"cancel" - Je zobrazeno tlačítko: Storno. Při stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "cancel".
"close" - Je zobrazeno tlačítko: Zavřít. Při stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "close".
"yes" - Je zobrazeno tlačítko: Ano. Při stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "yes".
"no" - Je zobrazeno tlačítko: Ne. Při stisknutí tohoto tlačítka se zavře prohlížeč (bez kontroly) s hodnotou: oSystem.CloseReason = "no".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Při zavření prohlížeče se vyvolá akce oExtra.onClose, ve které lze zjistit důvod ukončení pomocí vlastnosti oSystem.CloseReason.

Pokud prohlížeč se zavře jinak než systémovým tlačítkem (klávesou Esc nebo zavřením okna ze záhlaví), pak se zavře s hodnotou: oSystem.CloseReason = "".

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice