Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad: Vytvoří PmForm okno nakonfigurované jako výběr více položek ze seznamu

V jednom skriptu (např. po stisknutí tlačítka v události onButtonUp). V úvodu jsou proměnné, které nastaví popis okna a tabulek. Dále proměnná aList, která představuje seznam položek pro výběr, kde jednotlivý položky mají svou hodnotu a text pro zobrazení (v příkladu je emulovaná). A také proměnná aSelect pomocí které lze určit které položky budou předvybrány. A ve funkci onViewClose se pak nastaví jak se vybraný seznam zpracuje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

//****** Setting values ********
var sTitle = "Select n items from the list";
var sTitleL = "List of items";
var sTitleR = "Selected items";
var nTabColWidth = 18;
var oTableL, oTableR, oRowL, oRowR, i, j, e, oArea11L, oArea12L, oBtnToRight, oBtnToLeft, oArea11R, oArea12R;

//aList = PmArray a two-dimensional field, where 1 column represents the identifier and the second text for display
var aList = Pm.CreatePmArray().Create(16, 2);
for ( i = 0; i < aList.GetSize(1); i++)
{
aList.SetItem("id" + i, i, 0);
aList.SetItem("text" + i, i, 1);
}

//aSelect = one-dimensional array of preselected identifiers
var aSelect = Pm.CreatePmArray().Array1("id2", "id7");

//close the form with the OK button
function onViewClose( ev)
{
if ( ev.CloseReason == "ok")  //****** END Setting parameters ********
{
var nRows = oArea11R.RowCount;
var aSel = Pm.CreatePmArray().Create( nRows);
for ( i = 0; i < nRows; i++)
aSel.SetItem( oArea11R.GetRow( i).PrivateData, i);

//RETURN Array ID selected
Pm.Debug( aSel, 1);
}
}
//****** END Setting parameters ********


//******* LOAD FORM ***********************
var nBodyRowL = aList.GetSize(1);
var nBodyRowR = aSelect.GetSize(1);
nBodyRowL = nBodyRowL - nBodyRowR;

function onViewLoad( ev)
{
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = sTitle;
oForm.BgColor = "#c0dcc0";

var oLay = oForm.CreateItem("layout", "Lay", null, "Subtype:horz;BodyHeightMode:resize;BodyWidthMode:resize;");

//XXXXXXXXXX init LEFT table XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
oTableL = oLay.CreateItem("table", "id_tableL", null, "BodyHeightMode:resize;BodyWidthMode:resize;");
oTableL.InitRows( nBodyRowL, 1, 0);
oTableL.InitCols(1, 0);
oTableL.SetColWidth( nTabColWidth, 1, -1);  //Table Column width
oTableL.SetSel(0, 0);  //Table Set active row

oArea12L = oTableL.GetArea(12);  //TableArea 12=MainHead
oArea12L.BgColor = "#c0dcc0";
oArea12L.GetRow(0).GetCell(0).Value = sTitleL;

oArea11L = oTableL.GetArea(11);  //TableArea 11=MainBody
oArea11L.BgColor = "#ffffff";
oArea11L.HorzAlign = "left";

// XXXXXXXXXX CENTER buttons XXXXXXXXXXX
var oLayC = oLay.CreateItem("layout", "LayC", null, "Subtype:vert;");  //layer for center buttons
oBtnToRight = oLayC.CreateItem("button", "id_butt_add");
oBtnToRight.Value = ">>";
oBtnToRight.AddEvent("onAction", "ToRightButton", onRight);

oBtnToLeft = oLayC.CreateItem("button", "id_butt_clear");
oBtnToLeft.Value = "<<";
oBtnToLeft.AddEvent("onAction", "ToLeftButton", onLeft);

// XXXXXXXXXX init RIGHT table XXXXXXXXXXXXXX
oTableR = oLay.CreateItem("table", "id_tableR", null, "BodyHeightMode:resize;BodyWidthMode:resize;");
oTableR.InitRows(0, 1, 0);
oTableR.InitCols(1, 0);
oTableR.SetColWidth( nTabColWidth, 1, -1);  //Table Column width
oTableR.SetSel(0, 0);  //Table Set active row

oArea12R = oTableR.GetArea(12);  //TableArea 12=MainHead
oArea12R.BgColor = "#c0dcc0";
oArea12R.GetRow(0).GetCell(0).Value = sTitleL;

oArea11R = oTableR.GetArea(11);  //TableArea 11=MainBody
oArea11R.BgColor = "#ffffff";
oArea11R.HorzAlign = "left";

onFillData();
}

function onFillData( ev)
{
e = 0;
nBodyRowR = aSelect.GetSize(1);
oTableR.DeleteRow(1, 0, -1);
for ( i = 0; i < aList.GetSize(1); i++)
{
var bSel = 0;
for ( j = 0; j < nBodyRowR; j++)
{
if ( aList.GetItem( i, 0) == aSelect.GetItem( j))
bSel = 1;
}
if (! bSel)
{
oRowL = oArea11L.GetRow( e);
oRowL.GetCell(0).Value = aList.GetItem( i, 1);
oRowL.PrivateData = aList.GetItem( i, 0);
e++;
}
else
{
oTableR.InsertRow(1, -1);
oRowR = oArea11R.GetRow(-1);
oRowR.GetCell(0).Value = aList.GetItem( i, 1);
oRowR.PrivateData = aList.GetItem( i, 0);
}
}
}

//move the highlighted left item to the right
function onRight( ev)
{
var oRow = oTableL.GetSel(0);
if ( oRow != null)
{
oRowL = oArea11L.GetRow( oRow.Row);
aSelect.Insert(-2, oRowL.PrivateData);
oTableL.DeleteRow(1, -1);
onFillData();
}
}

//move the highlighted right item to the left
function onLeft( ev)
{
var oRow = oTableR.GetSel(0);
if ( oRow != null)
{
oRowR = oArea11R.GetRow( oRow.Row);
for ( i = 0; i < aSelect.GetSize(1); i++)
{
if ( oRowR.PrivateData == aSelect.GetItem( i))
{
aSelect.Remove( i, 1);
break;
}
}
oTableL.InsertRow(1, -1);
onFillData();
}
}

//Vytvoří PmViewCreator - Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů
var oCreator = Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";size:640,350;");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;
oCreator.View.onClose = onViewClose;

//Otevře formulář v modálním okně:
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice