Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BgColor - vlastnost objektu PmfTableArea

Popis:
Nastavení/zjištění barvy pozadí zvolené oblasti tabulky.
Syntaxe:
String BgColor
Hodnoty:
RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTableArea.BgColor = "#ffffff";  //Zápis hodnoty
var sBgColor = oTableArea.BgColor;  //Čtení hodnoty

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice