Promotic

BgColor - vlastnost objektu PmfTableArea

Popis:
Nastavení/zjištění barvy pozadí zvolené oblasti tabulky.
Syntaxe:
String BgColor
Hodnoty:
RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTableArea.BgColor = "#ffffff";   // Zápis do vlastnosti
var sBgColor = oTableArea.BgColor;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.