Promotic

AddEvent - metoda objektu PmForm

Popis:
Zaregistruje funkci do zadané události.
Syntaxe:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Název události.
"onOpen" - Událost je vyvolána při otevření PmForm. V této době jsou již vyhodnoceny počáteční velikosti a pozice všech Pmf objektů.
"onClose" - Událost je vyvolána při zavření PmForm
sFuncId(String) Identifikátor registrované událostní funkce.
- Umožňuje odebrání funkce metodou RemoveEvent.
- Zamezuje duplicitnimu zaregistrování téže funkce.
- Může obsahovat jakékoliv znaky (není to systémový název).
- Nesmí být prázdný řetězec.
- Doporučuje se použít např. celou cestu k Pmg objektu (pokud tato metoda je volána v události Pmg objektu).
Func(Function) Událostní funkce, která se bude volat když je vyvolána daná událost.
ev: Zatím nemá žádné vlastnosti.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onTest(ev)
{
// ...
}
oForm.AddEvent("onEditAccept", "edit1", onTest);
Příklad2:
Viz příklady v událostech PmfButton.onAction, onEditAccept atd.

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.