Promotic

AddEvent - metoda objektu PmForm

Popis:
Zaregistruje funkci do zadané události.
Syntaxe:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Název události.
"onOpen": Událost je vyvolána při otevření PmForm. V této době jsou již vyhodnoceny počáteční velikosti a pozice všech Pmf objektů.
"onClose": Událost je vyvolána při zavření PmForm
sFuncId(String) Identifikátor registrované událostní funkce.
- umožňuje odebrání funkce metodou RemoveEvent
- zamezuje duplicitnimu zaregistrování téže funkce
- může obsahovat jakékoliv znaky (není to systémový název)
- doporučuje se použít např. celou cestu k Pmg objektu (pokud tato metoda je volána v události Pmg objektu)
Func(Function) Událostní funkce, která se bude volat když je vyvolána daná událost.
ev: Zatím nemá žádné vlastnosti.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.AddEvent("onEditAccept", "edit1", function(ev) { Pm.Debug("AddEvent"); });
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.AddEvent("onEditAccept", "edit1", Test);

function Test(ev)
{
// ...
}
Příklad3:
Viz příklady v událostech PmfButton.onAction, onEditAccept atd.

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.