Promotic

AddEvent - metoda obiektu PmForm

Opis:
Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia.
Składnia:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Nazwa zdarzenia.
"onOpen" - Zdarzenie zostanie wywołane podczas otwarcia PmForm. W tym czasie są już obliczone początkowe rozmiary oraz poozycje wszystkich obiektów Pmf.
"onClose" - Zdarzenie zostanie wywołane podczas zamknięcia PmForm
sFuncId(String) Identyfikator zarejestrowanej funkcji zdarzenia.
- Umożliwia usunięcie funkcji przy pomocy metody RemoveEvent.
- Uniemożliwia ponowne zarejestrowanie tej samej funkcji.
- Może zawierać dowolne znaki (nie jest to nazwa systemowa).
- Nie może być pusty łańcuch.
- Jest zalecane zastosowanie np. pełnej ścieżki do Pmg obiektu (jeżeli metoda ta jest wołana w zdarzeniu Pmg obiektu).
Func(Function) Funkcja zdarzenia, która będzie wołana jeżeli zostanie wywołane określone zdarzenie.
ev: Narazie nie posiada żadnych właściwości.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Metoda ta działa tylko dla języka JavaScript.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTest(ev)
{
// ...
}
oForm.AddEvent("onEditAccept", "edit1", onTest);
Przykład2:
Patrz przykłady w zdarzeniach PmfButton.onAction, onEditAccept itd.

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.