Promotic

Close - metoda obiektu PmForm

Opis:
Zamknie przeglądarkę formularza.
Składnia:
Empty Close(String sReason)
Parametry:
sReason(String) Identyfikator sposobu zamknięcia przeglądarki formularza.
Identyfikator ten jest wtedy dostępny:
- jeżeli przeglądarka była otwarta przy pomocy metody Pm.CreateView: we właściwości ev.CloseReason w zdarzeniu onClose.
- (przestarzałe) jeżeli przeglądarka była otwarta przy pomocy metody OpenView: we właściwości oSystem.CloseReason w zdarzeniu oExtra.onClose.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda ta ma sens przede wszystkim jeżeli użytkownik chce posiadać własny przycisk (PmfButton), które zamknie przeglądarkę z własnym identyfikatorem.
Standardowo nie trzeba tej metody stosować, ponieważ zamknięcie przeglądarki jest wykonywane przy pomocy przycisków systemowych - patrz właściwość SysButtons.
Patrz również:
- PmForm.SysButtons (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oForm.Close("ok");

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.