Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda obiektu PmForm

Opis:
Zamknij przeglądarkę formularza.
Składnia:
Close(sReason As String)
Wołanie:
oForm.Close(sReason)
Parametry:
sReason(String) Identyfikator sposobu zamknięcia przeglądarki formularza. Identyfikator ten jest wtedy dostępny w własciwości oSystem.CloseReason w akcji oExtra.onClose.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
 
Metoda ta ma sens przede wszystkim jeżeli użytkownik chce posiadać własny przycisk (PmfButton), które zamknie przeglądarkę z własnym identyfikatorem. Standardowo nie trzeba tej metody stosować, ponieważ zamknięcie przeglądarki jest wykonywane przy pomocy przycisków systemowych - patrz właściwość SysButtons.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice