Promotic

Form - vlastnost objektu PmgForm

Popis:
Vrací objekt PmForm.
Syntaxe:
Object Form
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Skript v události PmgForm.onFormLoad vytvoří jednu položku formuláře.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
oForm.CreateItem("number", "n1", "Výkon", "Min:0;Max:100;");
© MICROSYS, spol. s r.o.