Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Form - karta objektu PmgForm

Popis:
Základní parametry formuláře
Konfigurační položky:
OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
Jednoduchá čára - Jednoduchý okraj objektu
Statický - Jednoduchý 3D okraj objektu
3D - Třírozměrný okraj objektu
Modální - Modální okraj objektu
Viz také:
- PmgForm (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice