Promotic

Form - karta obiektu PmgForm

Opis:
Podstawowe parametry formularza.
Konfiguratory:
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta 3D obwódka obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
Patrz również:
- PmgForm (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.