Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetColWidth - metoda objektu PmfTable

Popis:
Nastaví šířku sloupců tabulky.
Syntaxe:
Empty SetColWidth(Variant Value, Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Volání:
object.SetColWidth(value, nColArea, iCol[, nCount])
Parametry:
Value(Variant) Šířka sloupce(ů).
celé číslo - Hodnota je v HTML jednotkach "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma. Například pokud je velikost písma dokumentu 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt)..
řetězec "50px" - Hodnota v pixelech.

Toto nastavení je jednorázové, to znamená po spočtení šířky sloupce nad aktuálními daty se toto nastavení dál nepamatuje a po změně dat se šířka nepřepočítává.

nColArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
1 - hlavní oblast tabulky
2 - levá oblast tabulky
iCol(Long) Index sloupce (indexováno od 0, -1 = poslední sloupec)
nCount[nepovinné] (Long) Počet sloupců, kterým bude nastavena šířka.
- Pokud není nastaveno, pak hodnota je 1.
- Pokud iCol=-1 (tzn. poslední sloupec), pak je to počet posledních sloupců (v jiném případě je to počet sloupců od indexu iCol).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice