Promotic

SetColWidth - metoda objektu PmfTable

Popis:
Nastaví šířku sloupců tabulky.
Syntaxe:
Empty SetColWidth(Variant Value, Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Parametry:
Value(Variant) Šířka sloupce(ů).
celé číslo - Hodnota je v HTML jednotkách "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma.
Například pokud velikost písma dokumentu je 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt)..
řetězec "50px" - Hodnota v pixelech.
Toto nastavení je jednorázové, to znamená po spočtení šířky sloupce nad aktuálními daty se toto nastavení dál nepamatuje a po změně dat se šířka nepřepočítává.
nColArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
1 - hlavní oblast tabulky
2 - levá oblast tabulky
iCol(Long) Index sloupce (indexováno od 0, -1 = poslední sloupec)
nCount[nepovinné] (Long) Počet sloupců, kterým bude nastavena šířka.
- Pokud není nastaveno, pak hodnota je 1.
- Pokud iCol=-1 (tzn. poslední sloupec), pak je to počet posledních sloupců (v jiném případě je to počet sloupců od indexu iCol).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.SetColWidth(10, 1, 5, 1);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.