Update cookies preferences
Promotic

Visible - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje viditelnost/neviditelnost Pmf objektu.
Syntaxe:
Long Visible
Hodnoty:
-1 - Objekt je skrytý, jeho místo zaujímá následující objekt.
Počítá se do výpočtu velikosti okna (scrollbaru) - tzn. že prázdé místo se objeví dole v okně.
0 - Objekt je skrytý, jeho místo je prázdné.
1 - Objekt je viditelný.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis");
var nVisible = oString.Visible;   // Čtení z vlastnosti
oString.Visible = 1;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.