Promotic

Visible - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu.
Syntaxe:
Long Visible
Hodnoty:
-1 - objekt je skrytý, jeho místo zaujímá následující objekt. Počítá se do výpočtu velikosti obsahu okna (scrollbaru).
0 - objekt je skrytý, jeho místo je prázdné
1 - objekt je viditelný
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis");
var nVisible = oString.Visible;   // Čtení z vlastnosti
oString.Visible = 1;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice