Promotic

Type - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Typ Pmf objektu.
Syntaxe:
String Type
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sType = oPmf.Type;

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.