Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Type - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Typ položky.
Syntaxe:
Type As String
Volání:
sType = oItem.Type
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Hodnota byla zadána při vytváření položky metodou PmForm.CreateItem.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice