Promotic

Subtype - vlastnost objektu PmfSepar

Popis:
Typ (vzhled) oddělovače.
Syntaxe:
String Subtype
Hodnoty:
line (přednastaveno) - Oddělovač typu horizontální čára. Pokud je titul položky (viz vlastnost Title) neprázdný, pak se zobrazí v čáře.
Pro toto nastavení nefungují vlastnosti: TitlePos, BodyHeightIni, BodyHeightMode.
space - Oddělovač typu prázdná oblast (prázdný jeden nebo více řádků - podle nastavení BodyHeightMode a BodyHeightIni).
Pro toto nastavení nefungují vlastnosti: Title, TitlePos.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSepar = oForm.CreateItem("separ", "IdSep", "Nadpis", "Subtype:space;");
var sSubtype = oSepar.Subtype;   // Čtení z vlastnosti
oSepar.Subtype = "space";   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
Vytvoří oddělovač typu "čára" bez zobrazovaného textu.:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.