Promotic

Subtype - vlastnost objektu PmfSepar

Popis:
Typ (vzhled) separátoru.
Syntaxe:
String Subtype
Hodnoty:
line (přednastaveno) - Separátor typu horizontální čára. Pokud je titul položky (viz vlastnost Title) neprázdný, pak se zobrazí v čáře.
Pro toto nastavení nefungují vlastnosti: TitlePos, BodyHeightIni, BodyHeightMode.
space - Separátor typu prázdná oblast (prázdný jeden nebo více řádků - podle nastavení BodyHeightMode a BodyHeightIni).
Pro toto nastavení nefungují vlastnosti: Title, TitlePos.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSepar = oForm.CreateItem("separ", "IdSep", "Nadpis", "Subtype:space;");
var sSubtype = oSepar.Subtype;   // Čtení z vlastnosti
oSepar.Subtype = "space";   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
Vytvoří separátor typu "čára" bez zobrazovaného textu.:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice