Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Subtype - vlastnost objektu PmfSepar

Popis:
Typ (vzhled) separátoru.
Syntaxe:
Subtype As String
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření objektu:
oSepar = oForm.CreateItem("separ", "Id", "Nadpis", "Subtype:space;");
Zápis hodnoty:
oSepar.Subtype = "space";
Čtení hodnoty:
sSubtype = oSepar.Subtype;
Hodnoty:
line (přednastaveno) - Separátor typu horizontální čára. Pokud je titul položky (viz vlastnost Title) neprázdný, pak se zobrazí v čáře.

Pro toto nastavení nefungují vlastnosti: TitlePos, BodyHeightIni, BodyHeightMode.

space - Separátor typu prázdné místo (prázdný jeden nebo více řádků - podle nastavení BodyHeightMode a BodyHeightIni).

Pro toto nastavení nefungují vlastnosti: Title, TitlePos.

Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Příklad:
Vytvoří separátor typu "čára" bez zobrazovaného textu.:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice