Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Multiline - vlastnost objektu PmfString

Popis:
Povolení/zákaz zobrazení textu na více než jeden řádek.
Syntaxe:
Multiline As Integer
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "Multiline:1;");
Zápis hodnoty:
oString.Multiline = 1;
Čtení hodnoty:
multi = oString.Multiline;
Hodnoty:
0 (přednastaveno) - Zadavatel na jeden řádek.
1 - Víceřádkový zadavatel textu. V tomto zadavateli lze nový řádek zadat klávesou Enter.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

Příklad1:
Vytvoří víceřádkový text:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oForm.CreateItem("string", "addr", "Adresa", "Multiline:1;");
oItem.Value = "Whitestreet 145\nNew York\nUSA";  //Znak "\n" vytváří nové řádky.
Příklad2:
Pro vytvoření víceřádkového textu přes celou plochu (tzn. bez zobrazovaného názvu) viz Příklad1.
Příklad3:
Pro vytvoření víceřádkové statické poznámky viz Příklad.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice