Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Subtype - wlaściwość obiektu PmfString

Opis:
Typ pola wprowadzania tekstu.
Składnia:
Subtype As String
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nazwa", "Subtype:static;");
Zapis wartości:
oString.Subtype = "static";
Odczyt wartości:
sSubtype = oString.Subtype;
Wartości:
simple (domyślnie) - Proste standardowe pole do wprowadzania tekstu jednowierszowego.
static - Statyczny tekst bez możliwości wprowadzania. Służy np. jako notatka, opis, powiadomienie itd. W tym celu często należy ustawić "TitlePos:no;".
password - To tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

Patrz również:
Przykład:
Wytworzy wielowierszową notatkę statyczną.:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oForm.CreateItem("string", "note1", "", "Subtype:static;TitlePos:no;Multiline:1;");
oItem.Value = "Notatka 1\nNotatka 2\nNotatka 3";  //Znak "\n" tworzą nowe wiersze.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice