Promotic

Subtype - właściwość obiektu PmfString

Opis:
Typ pola wprowadzania tekstu.
Składnia:
String Subtype
Wartości:
simple (domyślnie) - Proste standardowe pole do wprowadzania tekstu jednowierszowego.
static - Statyczny tekst bez możliwości wprowadzania. Służy np. jako notatka, opis, powiadomienie itd. W tym celu często należy ustawić "TitlePos:no;".
password - To tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfString.Multiline (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "idStr1", "Tytuł", "Subtype:static;");
var sSubtype = oString.Subtype;   // Odczyt z właściwości
oString.Subtype = "static";   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Wytworzy wielowierszową notatkę statyczną.:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oForm.CreateItem("string", "note1", "", "Subtype:static;TitlePos:no;Multiline:1;");
oItem.Value = "Notatka 1\nNotatka 2\nNotatka 3";   // Znak "\n" tworzą nowe wiersze.

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.