Promotic

Multiline - właściwość obiektu PmgString

Opis:
Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu.
Składnia:
Boolean Multiline
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tekst wielowierszowy" tego obiektu.
 
Właściwość ta na razie nie działa w Web panelach
Patrz również:
- PmfString.Multiline (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = pMe.Items("/Txt");

var bMultiline = oString.Multiline;   // Odczyt z właściwości
oString.Multiline = true;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.