Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Prohlížeče alarmy a eventy"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmaPanel)".
Seznam předkonfigurací:
- Obraz prohlížeče stavů alarmů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem stavových alarmů konkrétní PmaAlarmGroup skupiny
- Obraz prohlížeče historie alarmů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem historie alarmů konkrétní PmaAlarmGroup skupiny
- Obraz prohlížeče historie eventů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem eventů konkrétní PmaEventGroup skupiny
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice