Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmaReport - Reporty alarmů setříděných podle zadaných filtračních kriterií"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmaReport)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder který obsahuje podobjekty PmaSequencer, PmaReport, PmaData, hlavní obraz PanelReport s pomocným obrazem TempReport. Tyto objekty vykonávají:
Seq - v události onStep zpracovává data podle kriterií zadaných v obrazu a výsledek předá do objektu PmaReport
Report - karta "Report" obsahuje zdrojovou html stránku s klíčovými slovy, které umožňují tabulkově zobrazit data zpracovaná v sequenceru.
Data - umožňuje nastavit některá globální nastavení pro zpracování dat do reportu
PanelReport - má metody, které umožňují vyhledat v aplikaci alarmní objekty, načíst nebo uložit konfiguraci do csv souboru nebo spustit sequencer se vstupním parametrem.


Grafické objekty v samotném obrazu jsou opticky svisle odděleny. Levá část obsahuje objekt PmgFrame, ve kterém může být zobrazen pomocný obraz nebo objekt PmaReport. V pravé části jsou pak objekty, které úmožňují logicky vytvářet údaje nutné pro zadání vstupních parametrů. Jejich výsledkem budou zpracovaná data a zobrazená v tabulce v levé časti obrazu.

Vstupními parametry pro zpracování dat do reportu jsou:
Název - Nadpis výsledného reportu
Zadání počátečního času - Kalendář, ve kterém se určí počáteční čas zpracování dat
pro časové období - Jsou dva údaje, kterými se určí jak dlouhé období se má zpracovat, např. 7 dní.
Zdrojová data, typ filtrace - Představuje tabulku, do které se pomocí funkčních tlačítek definuje objekt PmaAlarmGroup, který má být v reportu zpracován. Okno pro přidání nebo editaci obsahuje položky: Skupina alarmů, Pořadí třídění a Filtr požadovaných dat. Konfiguraci tabulky lze uložit do pojmenovaného souboru pro pozdější nebo opakované použití.
Zapsat do csv souboru - S každým zobrazením reportu vygeneruje totožná data do csv souboru (datová vazba na proměnnou v objektu PmaData)


Po stisknutí tlačítka Zobraz report je spuštěna metoda "ViewReport", která zpracuje potřebné parametry a odešle je dál ke zpracování v aplikaci. Současně je nastavena proměnná, která je sledována v události onRefresh. Stav této proměnné indikuje, zda jsou data už zpracována a připravena v objektu PmaReport. Pokud tomu tak je, pak je zobrazí jako html stránku v objektu PmgFrame.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "AlReports"
Název reportu
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice