Promotic

Konfiguracja wstępna "Eksplorator plików"

Eksplorator plików ograniczony do folderów oraz plików zamieszczonych do określonych folderów na dysku

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Pozostałe".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel o nazwie "FileManager". Panel zawiera obiekt PmgForm, który jest w zdarzeniu onFormLoad ustawiony jako 2 panelowy eksplorator plików. Przyciski umożliwią ponad aktywnym (zielonym) panelem oraz zaznaczoną pozycją wykonać wymaganą operację.

Panel posiada następujące metody:
CopyFile - do kopiowania plików
CreateDir - do wytwarzania folderów
DeleteDir - do usunięcia pustego foldera
DeleteFile - do usuwania plików
GetFromDir - zwraca listę istniejących folderów oraz plików w określonym folderze
Init - określi foldery, które będą głównymi folderami eksploratora plików
MoveFile - do przesunięcia pliku


W metodzie "Init" neleży ustawić główne foldery dla lewej i prawej strony eksploratora plików. To ustawienie początkowe jest w formacie JSON i ustawi:
title - opis użytkownika dla określonego foldera
path - ścieżka do wybranego foldera
readonly - określi, czy folder (wraz z jego podfolderami i plikami) jest 1=tylko do odczytu, 0=do odczytu i zapisu
subfolder - określa, czy można wejść również do podfolderów. 1=tak, 0=nie.


Sterowanie eksploratorem plików:
Strzałkami lub myszką umożliwia zaznaczyć plik lub folder po obu stronach eksploratora. Poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki lub klawiszem Enter można wejść do podfoldera. Operacje reprezentowane przyciskami zostaną wykonane ponad aktywną stroną eksploratora zaznaczoną na zielono.

Ograniczenia eksploratora:
- Kopiwać lub usuwać można tylko pojedyńcze pliki.
- Folder można usunąć tylko jeżeli jest posty.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "FileManager"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.