Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Okno do wprowadzania daty i czasu"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel)".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Okno do wprowadzania daty: Okno zawiera pole wprowadzania do wprowadzenia daty (bez czasu).
- Okno do wprowadzania czasu: Okno zawiera pole wprowadzania dla czasu (bez daty).
- Okno do wprowadzania zakresu czasu: Okno zawiera pole wprowadzania dla zakres czasu (czas od - do)
- Okno do wprowadzania daty i czasu: Okno zawiera pole wprowadzania dla data oraz czas.
© MICROSYS, spol. s r.o.