Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wybór koloru z możliwością edycji"

Okno do wyboru lub edycji koloru

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Panele (PmaPanel) / Okno do wprowadzania koloru".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Wartość wejściowa zostanie wczytana do obiektu PmgWEdit i jest graficznie wyświetlona w obiekcie PmgRectangle. Przy pomocy przycisków w panelu można zmienić daną wartość.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "SelectColor"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Wartość wejściowa sVal zostanie wyświetlona w obiektach PmgWEdit oraz PmgRectangle. Do zmiennej sColor zostanie zwrócona wyjściowa wartość dialogu RGB string.
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("sColor=" + ev.ReturnValue);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/SelectColor", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = "#ff0000";
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r.o.