Promotic

Konfiguracja wstępna "Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji obiektu PmaData"

Wytworzy obiekt PmaPanel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji obiektu PmaData.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Przeglądarki oraz tabele".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PanelData".
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Ścieżka do obiektu PmaDataŚcieżka względna lub bezwzględna do obiektu PmaData.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Parametry Pma obiektu" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.02.12: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.