Promotic

Konfiguracja wstępna "Panel z przeglądarką tekstu lub zawartości plików tekstowych"

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel z edytowalną przeglądarką tekstu PmgWEdit.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Przeglądarki oraz tabelki".

Funkcje wczytania, zapisania oraz wyszukiwania tekstu są zawarte w metodach panela LoadText, SaveText oraz SelText. Po ustawieniu konfiguracji wstępnej są ustawione w taki sposób, by otwierały, zapisywały lub wyszukiwały pliki typu *.TXT w folderze Data w aplikacji.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "TextViewer".
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.