Promotic

Konfiguracja wstępna "Róża wiatrów"

Panel pokazujący za pomocą odcinków kołowych stosunek sił działających z różnych kierunków.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Trendy oraz wykresy".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.
Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").

Konfiguracja wstępna służy przede wszystkim do graficznego przedstawienia siły wiatru działającej z różnych kierunków w określonym czasie. Obiekt w zdarzeniu onStart wywołuje metodę Init do ustawienia etykiet i ograniczeń prędkości, a jednocześnie metodę SetData z wejściowymi parametrami czasu, aby emulować dane do wyświetlenia. Dane potrzebne do wyświetlenia róży przechowywane są do zmiennych Data, Titles i Limits. W celu uzyskania poprawnych wyników graficznych przyjęto, że suma wszystkich wartości ze wszystkich kierunków oraz wartość dla braku wiatru wynosi 100%. Zdarzenie onDraw zawiera skrypt, który wykreśla te dane. Na jego początku znajdują się ustawienia, które można wykorzystać do modyfikacji wyglądu.

Panel zawiera dodatkowe obiekty graficzne, które służą do określenia wymagań dotyczących danych. Decydują one, która z metod GetData4, GetData8 lub GetData16 panelu zostanie użyta do uzyskania danych. Wszystkie te metody zawierają tylko przykład.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PanelWind"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.