Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Dane w wykresie liniowym oraz histogramie"

Panel wyświetlający dane w wykresie liniowym oraz histogramie.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Panele (PmaPanel) / Trendy oraz funkcje".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

Konfiguracja wstępna panelu (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działlała również na Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w zakładce "Web serwer").

 
Konfiguracja wstępna wytworzy panel z dwoma wykresami. Jeden wyświetla przebieg danych (trend) a drugi ilość wystąpień wartości w określonych zakresach danych (histogram). Obydwa złożone Pmg obiekty zostały wykonane w PmgCanvas. Ich zewnętrzne obiekty rysują rastry i podziałki. A wewnętrzne (Dynamic) obiekty później sam przebieg na podstawie wartości swych zmiennych val1 oraz values.
 
Przyciskiem w panelu jest wołana metoda panela GetData w celu pozyskania wymaganej 1-wymiarowej tablicy danych. (Dla przykładu metoda zawiera emulowane dane.) Tablica danych jest przekazana pojedyńczym wykresom do metod DrawGraph w celu opracowanie i wyrysowania.
 
Metoda "DrawGraph" wykresu Trend zkonwertuje dane na string, gdzie pojedyńcze dane są oddzielone średnikiem. Ten następnie zostanie zapisany do zmiennej val1 wewnętrznego obiektu Dynamic. Zakres oraz wygląd podziałki określają zmienne minY oraz maxY oraz również zmienne deklarowane na początku skryptu metody "DrawScaleY".
 
Metoda "DrawGraph" wykresu Histogram opracuje dane wg ilości wystąpień wartości oraz w zakresie określonym w zmiennej valuesX. Opracowane ilości wystąpień są oddzielone średnikiem oraz zapisane do zmiennej values wewnętrzego obiektu Dynamic. Najwyższa ilość wystąpień zostanie zaokrąglona oraz zapisana do zmiennej max w celu automatycznego dopasowania zakresu podziałki. Wygląd podziałki określają zmienne deklarowane na początku skryptu metody "DrawScale".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "Histogram"

Tytuł paneluNazwa panelu określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panelu"

zostanie ustawiony na daną wartość.
Język skryptów obiektu(ów)Język skryptów obiektu(ów) aplikacji
0 - vbscript
1 - javascript
Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Udostępnić obiekt do Webu"

zostanie ustawiony na daną wartość.
Wykres liniowy (trend)
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami)
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Histogram
Zakres wartości słupkówWartości zakresu słupków wykresu oddzielone średnikiem
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami)

Historia:
Pm8.03.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice