Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Dane w wykresie liniowym oraz histogramie"

Panel wyświetlający dane w wykresie liniowym oraz histogramie.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Panele (PmPanel) / Trendy oraz funkcje".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder, PmRoot, PmPanel lub PmWorkspace.

Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działlała również na Webie, jest konieczne obiekt typu PmPanel udostępnić do Webu (w zakładce Web serwer).

 
Konfiguracja wstępna wytworzy panel z dwoma wykresami. Jeden wyświetla przebieg danych (trend) a drugi ilość wystąpień wartości w określonych zakresach danych (histogram). Obydwa złożone elementy graficzne zostały wykonane w PmiCanvas. Ich zewnętrzne elementy rysują rastry i podziałki. A wewnętrzne (Dynamic) później sam przebieg na podstawie wartości swych zmiennych val1 oraz values.
 
Przyciskiem w panelu jest wołana metoda panela GetData w celu pozyskania wymaganej 1-wymiarowej tablicy danych. (Dla przykładu metoda zawiera emulowane dane.) Tablica danych jest przekazana pojedyńczym wykresom do metod DrawGraph w celu opracowanie i wyrysowania.
 
Metoda DrawGraph wykresu Trend zkonwertuje dane na string, gdzie pojedyńcze dane są oddzielone średnikiem. Ten następnie zostanie zapisany do zmiennej val1 wewnętrznego obiektu Dynamic. Zakres oraz wygląd podziałki określają zmienne minY oraz maxY oraz również zmienne deklarowane na początku skryptu metody DrawScaleY.
 
Metoda DrawGraph wykresu Histogram opracuje dane wg ilości wystąpień wartości oraz w zakresie określonym w zmiennej valuesX. Opracowane ilości wystąpień są oddzielone średnikiem oraz zapisane do zmiennej values wewnętrzego obiektu Dynamic. Najwyższa ilość wystąpień zostanie zaokrąglona oraz zapisana do zmiennej max w celu automatycznego dopasowania zakresu osi. Wygląd podziałki określają zmienne deklarowane na początku skryptu metody DrawScale.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "Histogram"

Tytuł paneluNazwa panelu określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmPanel.Title oraz PmiRoot.ViewerTitle.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Panel > Tytuł panelu.

Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > Udostępnić obiekt do Webu.

Wykres liniowy (trend)
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami)
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Histogram
Zakres wartości słupkówWartości zakresu słupków wykresu oddzielone średnikiem
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice