Promotic

Konfiguracja wstępna "Dane w wykresie liniowym oraz histogramie"

Panel wyświetlający dane w wykresie liniowym oraz histogramie.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Trendy oraz wykresy".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.
Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel. Żeby konfiguracja wstępna działała również w Webie, jest konieczne udostępnić obiekt typu PmaPanel dla Webu (w karcie "Web serwer").

Konfiguracja wstępna wytworzy panel z dwoma wykresami. Jeden wyświetla przebieg danych (trend) a drugi ilość wystąpień wartości w określonych zakresach danych (histogram). Obydwa złożone Pmg obiekty zostały wykonane w PmgCanvas. Ich zewnętrzne obiekty rysują rastry i podziałki. A wewnętrzne (Dynamic) obiekty później sam przebieg na podstawie wartości swych zmiennych val1 oraz values.

Przyciskiem w panelu jest wołana metoda panela GetData do uzyskania wymaganej tablicy 1-wymiarowej danych. (Dla przykładu metoda ta zawiera emulowane dane.) Tablica danych jest przekazana pojedyńczym wykresom do metod DrawGraph w celu opracowanie i wyrysowania.

Metoda "DrawGraph" wykresu Trend zkonwertuje dane na string, gdzie pojedyńcze dane są oddzielone średnikiem. Ten następnie zostanie zapisany do zmiennej val1 wewnętrznego obiektu Dynamic. Zakres oraz wygląd podziałki określają zmienne minY oraz maxY oraz również zmienne deklarowane na początku skryptu metody "DrawScaleY".

Metoda "DrawGraph" wykresu Histogram opracuje dane według ilości wystąpień wartości oraz w zakresie określonym w zmiennej valuesX. Opracowane ilości wystąpień są oddzielone średnikiem oraz zapisane do zmiennej values wewnętrzego obiektu Dynamic. Najwyższa ilość wystąpień zostanie zaokrąglona oraz zapisana do zmiennej max w celu automatycznego dopasowania zakresu podziałki. Wygląd podziałki określają zmienne deklarowane na początku skryptu metody "DrawScale".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Histogram"
Tytuł panelaNazwa panela określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmaPanel.Title oraz PmgRoot.ViewerTitle.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Panel > Tytuł panela" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wykres liniowy (trend)
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami)
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Histogram
Zakres wartości słupkówWartości zakresu słupków wykresu oddzielone średnikiem
KolorKolory w formacie HTML (Opis pracy z kolorami)

Historia:
Pm8.03.16: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.