Update cookies preferences
Promotic

Grupy logiczne - okno konfiguracyjne

Opis:
Definicja listy wszystkich grup logicznych aplikacji. Do grupy logicznej obiekt zostanie przyporządkowany konfiguratora "Członek grup logicznych". Obiekt może być ulokowany w kilku grupach równocześnie. Grupy logiczne według swojego rodzaju służą do różnych celów. W zasadzie umożliwiają w aplikacji rozdzielić obiekty do dowolnej ilości grup logicznych, niezależnie na hierarchiczną organizację aplikacji. Grupy logiczne mają w aplikacji charakter globalny i są określone jednoznacznym identyfikatorem tekstowym (unikalnym w ramach grup logicznych).

Typy grup logicznych:
- Viewers: Grupa logiczna obiektów przeznaczonych do przeglądania (dla obiektów PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, itd.). Do tej grupy powinny być zarejestrowane wszystkie obiekty możliwe do wyświetlenia, które mają być wybierane w runtime z listy przy pomocy metody Pm.FindViewers. Niniejsza grupa logiczna służy do wytwarzania ofert (menu) do nawigacji pomiędzy przeglądarkami obiektów (przełączanie paneli graficznych, alarmów, eventów, raportów, itd.).
Obiekt zostaje zarejestrowany do tego typu grupy przy uruchamianiu aplikacji (jeżeli obiekt ma to określone w konfiguratorze "Członek grup logicznych"). Podczas biegu aplikacji lista obiektów zarejestrowanych w gurpach logicznych nie podlega zmianom.
- Kolejne typy grup logicznych na razie nie są jeszcze zaimplementowane. Są przygotowywane na przykład:
- grupy logiczne obiektów, które będą zakazane w runtime (uogólnienie konfiguratora "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji")
- grupy logiczne obiektów do dowolnego zastosowania projektanckiego.
- grupy logiczne obiektów z danymi do trwałego zapisania.
- itd.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w karcie "PmaRoot > Inne".
Konfiguratory:
Lista grup logicznychLista grup logicznych może być edytowana. Do ustawienia grupy logicznej służy okno konfiguracyjne Grupa logiczna.
Przyciski:
NowaWytworzy nową grupę logiczną.
EdytujEdycja wybranej grupy logicznej.
UsuńUsunięcie wybranej grupy logicznej
W góręMożna dowolnie zmieniać kolejność grup logicznych. Po naciśnięciu przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność grup logicznych. Po naciśnięciu przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+klawisz do góry/klawisz w dół.
Notatka:
W aplikacji jest zazwyczaj stosowana jedna wspólna grupa logiczna typu Viewers (o identyfikatorze menu), która służy do wyświetlenia podstawowych ofert z listą przeglądarek obiektów (paneli graficznych, bieżących alarmów i ich historii, eventów lub raportów). Niniejsza grupa logiczna powstanie automatycznie podczas konwersji ze starszej wersji PROMOTIC lub w nowej aplikacji dzięki ustawieniu wstępnemu nowej aplikacji. Jeżeli nie wystarczy globalna oferta wszystkich przeglądarek (poza możliwością wybrania typu przeglądarki), wtedy można wytworzyć odpowiednią luczbę grup logicznych typu Viewers (np. menu1, menu2, itd.).

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.