Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaReport - Raporty alarmów posortowane według określonych parametrów filtra"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Raporty / Raport Alarmy oraz Trendy".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder który zawiera podobiekty PmaSequencer, panel PanelReport z podobiektem Report (PmaWebDir) i FileBrowser (PmaPanel). Te obiekty pełnią następujace funkcje:
Seq - w zdarzeniu onStep opracowuje dane według kryteriów określonych w panelu i jednocześnie tworzy zawartość strony HTML z tabelą raportu
PanelReport - posiada metody, które umożliwiają wyszukać w aplikacji obiekty trend, wczytać lub zapisać konfigurację do pliku csv lub uruchomić sequencer z parametrem początkowym.
Podobiekt Report oferuje tę gotową stronę HTML do wyświetlenia w obiekcie PmgFrame.


Obiekty graficzne w samym panelu są pionowo podzielone.
Lewa część zawiera obiekt PmgFrame, w którym może zostać wyświetlony panel pomocniczy lub obiekt PmaReport.
W prawej części znajdują się obiekty, które umożliwiają logicznie tworzyć dane potrzebne do wprowadzania parametrów początkowych. Ich wynikiem będą opracowane dane, które zostaną wyświetlone w tabeli w lewej części panela.

Parametry początkowe dla opracowania danych do raportu:
Nazwa - Tytuł wynikowego raportu
Wprowadź czas początkowy - Kalendarz, w którym należy określić początkowy czas opracowania danych
Dla przedziału czasu - Dwie dane, którymi należy określić jak długi okres należy opracować np. 7 dni.
Dane źródłowe, typ filtra - Przedstawia tabelkę, do której zapomocą przycisków należy określić obiekt PmaAlarmGroup, który ma zostać w raportu opracowany. Okno do dodania lub edycji zawiera pozycje: Grupa alarmów, Kolejność sortowania oraz Filtr wymaganych danych. Ustawienie tabeli można zapisać do pliku w celu późniejszego lub cyklicznego wykorzystania.
Zapisz do pliku CSV - z każdym wyświetleniem raportu wygeneruje takie same dane do pliku csv.


Po naciśnięciu przycisku Wyświetl raport uruchamiana jest metoda, która przetwarza niezbędne parametry i przekazuje je do przetworzenia w aplikacji. Jednocześnie aktywowany jest pomiar czasu, co pozwala na monitorowanie postępu przetwarzania w procentach i wreszcie wyświetlenie samego raportu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "AlReports"
Nazwa raportu
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
Pm9.00.23: Zmiana koncepcji wyświetlania raportu HTML (przy pomocy obiektu PmaWebDir).
© MICROSYS, spol. s r.o.