Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Raport (PmaReport)"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).
© MICROSYS, spol. s r. o.