Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Raport Alarmy oraz Trendy"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).
© MICROSYS, spol. s r.o.