Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Raport (PmaReport)"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Konfiguracja wstępna obiektu PmaReport umożliwia wytworzenie obiektu, który już posiada wstępnie ustawioną funkcjonalność i jest aktywny tylko dla menu obiektów PmaFolder oraz PmaRoot.
Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaReport. Obiekt jest w konfiguratorze "Plik źródłowy z szablonem raportu" połączony z niektórym z plików szablonów ulokowanych w systemie PROMOTIC w folderze \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report.
W zdarzeniu onReportRequest jest umiejscowiony skrypt. Umożliwia on połączenie z jakimś źródłem danych przeznaczonym do prezentacji w formie tabeli i takie dane przy pomocy szablonu wyświetli.
© MICROSYS, spol. s r.o.