Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaDatabase - Baza danych"

Wytworzy obiekt PmaDatabase

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "DBase".
Typ bazy danychTyp tabeli bazodanowej według żądanego formytu konkretnej bazy danych. Przy pomocy wyboru można określić jeden z obsługiwanych typów baz danych.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Type.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaDatabase > Baza danych > Typ bazy danych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Access
dBase III
dBase IV
Paradox 3.x
Paradox 4.x
Paradox 5.x
Excel 3.0
Excel 4.0
Excel 5.0
Excel 8.0
ODBC; Data source
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.