Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaAlarmGroup - grupa alarmów"

Wytworzy obiekt PmaAlarmGroup z wstępnie ustawioną grupą Alarmy oraz jedną pozycją alarm0 w liście pozycji.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Alarms".
Identyfikator grupy alarmówJednoznaczny identyfikator grupy alarmów w aplikacji.
Wyświetlana nazwa grupyWyświetlana nazwa grupy alarmów. Służy w przeglądarkach, wydrukach, itd. Nazwa nie musi być określona (może być pusty łańcuch) - w tym przypadku nazwa grupy nie będzie nigdzie wyświetlana. Sens ma to tylko jeżeli w aplikacji znajduje się wyłącznie jedna grupa alarmów.
Typ zapisaniaTyp zapisania historii:
Nie zapisuj
Plik tekstowy (*.al)
Plik dBase III (*.dbf)
Baza danych MS SQL
Baza danych Oracle
Baza danych MySQL
Baza danych PostgreSQL
Baza danych FireBird
Odległe połączenie poprzez Web
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Obszar (area)Określenie obszaru, do którego należy grupa alarmów (grupa lub grupa podległa). Wszystkie alarm pozycje jednego obiektu PmaAlarmGroup należą do tego samego obszaru. Jest to dowolny łańcuch, umożliwiający obsłudze przy przeglądaniu grupy łatwiejsze filtrowanie wymaganych wartości. Przydatny zwłaszcza jeżeli kilka obiektów Grupa zapisuje dane do wspólnego pliku (patrz konfigurator "Rodzic aktywny").
Rodzic aktywnyJeżeli jest zaznaczone, wtedy można ustawić grupę rodzicielską w konfiguratorze "Rodzic".
Rodzicalarm pozycje (obiekty PmAlarmItem) będą powstawać i zapisywać się na dysk w grupie rodzicielskiej. W tej grupie rodzicielskiej będą również wyświetlane w przeglądarce stanu lub historii grupy alarmów. Filtracja w przeglądarce według konfiguratora "Obszar (area)" umożliwia wyświetlić tylko pozycje konkretnej grupy alarmów w ramach grupy rodzicielskiej.
Z panelami do przeglądania stanu i historii alarmówWytworzy także panele do przeglądania stanów i historii alarmów podłączonych do tej grupy
Nie - Ścieżki do tych przeglądarek mogą zostać ustawione później w konfiguratorach Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii.
Tak - Panele zostaną wytworzone jako podobiekty obiektu PmaAlarmGroup.
Zamieszcone w innej części aplikacji - Ustawienie ścieżki do paneli przeglądarek w konfiguratorach: Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii.
Przeglądarka stanu
Przeglądarka historii
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.08: Rozszerzenie możliwości zastosowania oraz rejestracji przeglądarki stanu oraz historii. Korekta połączenia do wspieranych baz danych.
© MICROSYS, spol. s r.o.