Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaEventGroup - grupa eventów"

Wytworzy obiekt PmaEventGroup z wstępnie ustawioną grupą Eventy oraz jedną pozycją event0 w liście pozycji.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Podstawowa".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Events".
Identyfikator grupy eventówJednoznaczny identyfikator grupy eventów w aplikacji.
Wyświetlana nazwa grupyWyświetlana nazwa grupy eventów. Służy w przeglądarkach, wydrukach, itd. Nazwa nie musi być określona (może być pusty łańcuch) - w tym przypadku nazwa grupy nie będzie nigdzie wyświetlana. Sens ma to tylko jeżeli w aplikacji znajduje się wyłącznie jedna grupa eventów.
Typ zapisaniaTyp zapisania historii:
Nie zapisuj
Plik tekstowy (*.ev)
Plik dBase III (*.dbf)
Baza danych MS SQL
Baza danych Oracle
Baza danych MySQL
Baza danych PostgreSQL
Baza danych FireBird
Odległe połączenie poprzez Web
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Obszar (area)Określenie obszaru, do którego należy grupa eventów (grupa lub grupa podległa).
Wszystkie event pozycje jednego obiektu PmaEventGroup należą do tego samego obszaru.
Jest to dowolny łańcuch, umożliwiający obsłudze przy przeglądaniu grupy łatwiejsze filtrowanie wymaganych wartości.
Przydatny zwłaszcza jeżeli kilka obiektów Grupa zapisuje dane do wspólnego pliku (patrz konfigurator "Rodzic aktywny").
Rodzic aktywnyJeżeli jest zaznaczone, wtedy można ustawić grupę rodzicielską w konfiguratorze "Rodzic".
RodzicEvent pozycje (obiekty PmEventItem) będą powstawać i zapisywać się na dysk w grupie rodzicielskiej. W tej grupie rodzicielskiej będą również wyświetlane w przeglądarce historii eventów. Filtracja w przeglądarce według konfiguratora "Obszar (area)" umożliwia wyświetlić tylko pozycje konkretnej grupy eventów w ramach grupy rodzicielskiej.
Z panelem przeglądarki historii eventówWytworzy także panel przeglądarki historii eventów podłączony do tej grupy
Nie - Ścieżka do przeglądarki może zostać ustawiona później w konfiguratorze "Przeglądarka historii".
Tak - Panel zostanie wytworzony jako podobiekt obiektu PmaEventGroup.
zamieszczonym w innej części aplikacji - Ustawienie ścieżki do panela przeglądarki w konfiguratorze "Przeglądarka historii".
Przeglądarka historii
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.08: Rozszerzenie możliwości zastosowania oraz rejestracji przeglądarki. Korekta połączenia do wspieranych baz danych.
© MICROSYS, spol. s r.o.