Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmaEventGroup - eventová skupina"

Vytvoří objekt PmaEventGroup se skupinou přednastavenou na Eventy a jedinou položkou event0 v seznamu položek.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Events".
Identifikátor skupinyJednoznačný identifikátor eventové skupiny v aplikaci.
Zobrazovaný název skupinyZobrazovaný název eventové skupiny. Slouží v prohlížečích, tiskových sestavách, atd. Název nemusí být zadán (může být prázdný řetězec) - tehdy se nebude název skupiny nikde zobrazovat. Smysl to má pouze pokud v aplikaci je pouze jedna eventová skupina.
Typ uloženíTyp uložení historie:
Neukládat
Textový soubor (*.ev)
dBase III soubor (*.dbf)
MS SQL databáze
Oracle databáze
MySQL databáze
FireBird databáze
Vzdálené napojení přes Web
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz konfigurační okno "Logické skupiny".
Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".
Rodič povolenPokud je zatrženo, pak lze nastavit rodičovskou skupinu v konfigurátoru "Rodič".
RodičEvent položky (objekty PmEventItem) budou vznikat a ukládat se na disk v rodičovské skupině. V této rodičovské skupině budou také zobrazeny v prohlížeči stavů nebo historie eventové skupiny. Filtrace v prohlížeči podle konfigurátoru "Oblast (area)" umožňuje zobrazit položky pouze určité eventové skupiny v rámci rodičovské skupiny.
Oblast (area)Označení oblasti, do které eventová skupina patří (skupina nebo podskupina). Všechny event položky jednoho objektu PmaEventGroup patří do stejné oblasti. Jedná se o libovolný řetězec, který umožňuje uživatellům při prohlížení skupiny snadnější filtrování žádaných hodnot. Užitečný zejména, ukládá-li více objektů PmaEventGroup data do společného souboru (viz konfigurátor "Rodič povolen").
S obrazem prohlížeče eventůVytvoří i obraz prohlížeče eventů napojený na tuto skupinu
Ne - Cesta k prohlížeči může být nastavena později v konfigurátoru "Prohlížeč historie".
Ano - Obraz bude vytvořen jako podobjekt samotného objektu PmaEventGroup.
umístěným v jiné části aplikace - Nastavení cesty k obrazu prohlížeče v konfigurátoru "Prohlížeč historie".
Prohlížeč historie
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm9.00.08: Rozšíření možností použití a registrace prohlížeče. Oprava připojení k podporovaným databázím.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice