Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaEventGroup"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu).
 
Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmaPanel.
- Obraz prohlížeče historie eventů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem historie eventů konkrétní PmaEventGroup skupiny

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice