Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaEventGroup"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmaPanel.
- Obraz prohlížeče historie eventů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem eventů konkrétní PmaEventGroup skupiny

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.