Promotic

Předkonfigurace "PmaInstance - Instance"

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaInstance.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Instance".
Umístění prototypuUmožňuje zadat umístění prototypu.
Lokální - Bude použit lokální PmaPrototype. V konfigurátoru "Cesta k prototypu" se pak zadává cesta k lokálnímu prototypu.
Globální - Bude použit globální PmaPrototype. V konfigurátoru "Cesta k prototypu" se pak zadává název globálního prototypu (umístěného ve větvi /#Global/PmaPrototypes ve stromu Pma objektů).
Cesta k prototypuCesta k objektu PmaPrototype, na který se má instance napojit. Lze zadat z výběrového okna.
© MICROSYS, spol. s r.o.