Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmaAlarmGroup"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmaPanel.
- Obraz prohlížeče stavů alarmů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem stavů alarmů konkrétní PmaAlarmGroup skupiny
- Obraz prohlížeče historie alarmů: Vytvoří objekt PmaPanel s prohlížečem historie alarmů konkrétní PmaAlarmGroup skupiny

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.