Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "PmS7 - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / S7" oraz "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / Siemens Simatic - sterownik PLC"
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj działa bez dalszych ustawień. W innym przypadku jest konieczne stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz patrz również PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Rack(0-7) Określa numer rack-u w którym jest ulokowany procesor, z którym ma przebiegać komunikacja. Zazwyczaj wartość jest równa 0.
CPU Slot(0-31) Określa numer slot-u w którym jest ulokowany CPU procesor, z którym ma przebiegać komunikacja. (Uwaga: NIE CHODZI o gniazdo karty komunikacyjnej!)
- Często stosowaną wartością jest 2.
- Dla zabudowanych interfejsów Ethernet (np. S7-1200, S7-1500, CPU1512SP ...) wartość jest równa 1.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.