Promotic

Konfiguracja wstępna "PmTeco - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmTeco - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy TECO.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / TECO - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Po zakończeniu instalacji w obiekcie PmaData przy pomocy ExtComm można zkonfigurować wymaganezmienne ze sterownika PLC.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "comm"
Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako IPv4 adres (np. 192.168.0.15) lub jako nazwa komputera (np. server11).
IPv4 adres 127.0.0.1 to adres lokalny danego komputera.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Numer zdalnego portu TCP/UDPNumer zdalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
61682 - Ethernet UDP

Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Numer zdalnego portu TCP/UDP" zostanie ustawiony na daną wartość.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiOpcja ta ustawi jednocześnie dwa następujące konfiguratory:
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji
Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Zamknij połączenie po każdej transmisji
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji" zostanie ustawiony na daną wartość.
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Typ danych protokołuPatrz: Typ danych protokołu
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Parametry > Parametry protokołu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Dane takie same jak dla łącza szeregowego
TECO Ethernet
TECO adres tej aplikacjiPatrz: TECO adres tej aplikacji
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Parametry > Parametry protokołu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacja PROMOTIC będzie odczytywać dane bieżące z komunikacji.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaCommGroup > Parametry > Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" zostanie ustawiony na daną wartość.
Wytworzyć przykładów danych testowychPowstanie zestaw danych testowych
Wytwórz PmaCommMsg do wczytania informacji ze sterownika PLCWytworzy obiekty PmaCommMsg, który umożliwi test komunikacji, wczytanie informacji ze sterownika PLC oraz ustawienie czasu do sterownika PLC.
Adres PLCPo wytworzeniu takiej konfiguracji wstępnej adres sterownika PLC zostanie ustawiony w karcie "PmaCommMsg > Dane-wysłanie".

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.