Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Workspace s horním rámem pro toolbar a spodním rozděleným do podrámců umístěných vodorovně"

Pracovní plocha rozdělená na horní, levý a pravý podrámec s podobjekty PmaPanel.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Pracovní plochy (PmaWorkspace)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaWorkspace.
 
Vytvoří pracovní plochu a dvěma podobjekty PmaPanel. Jeden obraz (Toolbar) je konfigurován jako nástrojová lišta. A druhý (Menu) slouží jako navigační a ovládací menu obrazů aplikace. Tlačítka PmgButton v tomto obraze mají v prvém případě v události onButtonUp uveden skript, který metodou OpenView otevírá příslušný obraz v rámu main pracovní plochy. A v druhém případě pomocí metod FindViewers a Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list) poskytne seznam všech obrazů, patřících do logické skupiny "menu".
 
Záměnu podrámců lze snadno provést v kartě "PmaWorkspace > Rámce".
 
Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Workspace".

Bude hlavním oknem aplikacePokud je zatrženo, pak bude vytvořený objekt PmaWorkspace představovat hlavní okno aplikace.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Hlavní okno aplikace".

Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Zobrazovaný název okna".

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice