Promotic

Předkonfigurace "Workspace s podrámy umístěnými vodorovně"

Pracovní plocha s podrámy umístěnými vodorovně a podobjekty PmaPanel

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Pracovní plochy (PmaWorkspace)".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaWorkspace.

Vytvoří pracovní plochu s podobjektem PmaPanel. Obraz (Menu) slouží jako systémové a ovládací menu obrazů aplikace. Tlačítka umístěna v řadě svým významem představují systémové tlačítka používaná v nástrojové liště. Větší tlačítka PmgButton umístěna pod sebou mají v prvém případě v události onButtonUp uveden skript, který metodou CreateView otevírá příslušný obraz v rámu "main" pracovní plochy. A v druhém případě pomocí metod FindViewers a Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list) poskytne seznam všech obrazů, patřících do logické skupiny "menu".

Záměnu podrámů lze snadno provést v kartě "PmaWorkspace > Rámy".

Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Workspace".
Bude hlavním oknem aplikacePokud je zatrženo, pak vytvořený objekt PmaWorkspace bude představovat hlavní okno aplikace.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Hlavní okno aplikace".
Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaWorkspace > Workspace > Zobrazovaný název okna".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".
© MICROSYS, spol. s r. o.