Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Reporty"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace objektu PmaReport umožňuje vytvořit objekt, který je již předkonfigurován na nějakou funkčnost a je aktivní pouze pro menu objektů PmaFolder a PmaRoot.
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaReport. Objekt je napojen v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem reportu" na některý ze souborů vzoru umístěném v systému PROMOTIC ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report.
V události onReportRequest je uveden skript. Ten řeší napojení na nějaký zdroj dat určený k tabulkovému prohlížení a tato data pomocí vzorového souboru zobrazí.
Seznam předkonfigurací:
- Report Alarmy a Trendy: Předkonfigurace objektů pro tvorbu reportů
- Report do souboru Excel: Předkonfigurace objektu PmaWebDir pro tvorbu reportů
- Report (PmaReport): Předkonfigurace objektu PmaReport pro tvorbu reportů
© MICROSYS, spol. s r.o.