Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Sestava (PmaReport)"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu).
 
Předkonfigurace objektu PmaReport umožňuje vytvořit objekt, který je již předkonfigurován na nějakou funkčnost a je aktivní pouze pro menu objektů PmaFolder a PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaReport. Objekt je napojen v konfigurátoru "Zdrojový soubor se vzorem sestavy" na některý ze souborů vzoru umístěném v systému PROMOTIC ve složce \Promotic\PmVXXYY\Resource\Report.

V události onReportRequest je uveden skript. Ten řeší napojení na nějaký zdroj dat určený k tabulkovému prohlížení a tato data pomocí vzorového souboru zobrazí.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice