Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Pm3964 - Minimální sestava objektu PmComm"

Konfigurace komunikačního ovladače Pm3964 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Simatic protokolem 3964, 3964R nebo RK-512.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / 3964 a RK512 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V jiném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: Pm3964 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Simatic protokolem 3964, 3964R nebo RK-512.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm"

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Vytvořit příklady testovacích dat pro RK512Vytvořit příklady testovacích dat pro RK512
Vytvořit příklady testovacích dat pro 3964, 3964RVytvořit příklady testovacích dat pro 3964, 3964R
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice