Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Pm3964 - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače Pm3964 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Simatic protokolem 3964, 3964R nebo RK-512.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / 3964 a RK512 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Předkonfigurace pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: Pm3964 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Simatic protokolem 3964, 3964R nebo RK-512.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu Pma objektu je 31 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm"

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden PmaComm komunikuje přes COM1, pak další PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Vytvořit příklady testovacích dat pro RK512Vytvořit příklady testovacích dat pro RK512
Vytvořit příklady testovacích dat pro 3964, 3964RVytvořit příklady testovacích dat pro 3964, 3964R

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice