Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Pm3964 - PLC Simatic (RK512) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače Pm3964 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Simatic protokolem 3964, 3964R nebo RK-512.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / 3964 a RK512 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel, PmaComm s podobjekty PmaCommMsg.
- Předkonfigurace není vytvořena tak, aby fungovala jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu Pma objektu je 31 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm3964_RK512"

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmaComm komunikuje přes COM1, pak další PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.


Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice